Skocz do zawartości


Regulamin GTA&M - Używamy cookies (ciasteczka)

Serwis GTA&M działa pod domenami: gtav.pl, gtam.info, gtam.pl, gtam.eu. By stać się użytkownikiem serwisu należy zaakceptować regulamin naszego serwisu.

§1 - Działalność serwisu GTA & M.
1. Serwis Grand Theft Auto & Multiplayers, zwany dalej GTA & M - jest organizacją non-profit.

2. By stać się użytkownikiem serwisu internetowego - wystarczy zarejestrować konto na naszym portalu.

3. Podstawowym założeniem organizacji GTA & M jest dostarczenie informacji o serii Grand Theft Auto każdemu z odwiedzających portal. Dostęp do informacji jest bezpłatny.

4. Materiały naszego serwisu są wynikiem pracy członków naszego zespołu. Należą do nas i podlegają prawom autorskim przypisanym naszemu serwisowi.

5. Użytkownik może korzystać z serwisu i jego zawartości jedynie w celach osobistych, niekomercyjnych i zgodne z prawem. Użytkownik korzystający z powyższego serwisu zobowiązany jest działać zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, z którego uzyskuje dostęp do serwisu. W przypadku, gdy użytkownikowi zastosowane regulacje zakazują lub nakładają ograniczenia w korzystaniu z serwisu, użytkownik zobowiązany jest im się podporządkować.

§2 - Użytkownicy.
1. Użytkownik podając podczas rejestracji swój adres E-Mail wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od administracji serwisu. Adresy E-Mail będą przeznaczone jedynie do celów, dla jakich zostały nam udostępnione i nie będą wykorzystywane do celów handlowych. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie adresu E-Mail, użytkownik powinien zgłosić chęć usunięcia profilu z serwisu. Użytkownik serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć dane zamieszczone na stronie gtav.pl. Ponadto użytkownik może w każdej chwili zgłosić żądanie usunięcia swojego profilu z serwisu.

2. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane podczas korzystania z serwisu z użyciem wybranego przez siebie loginu i hasła. Użytkownik odpowiedzialny jest ponadto za materiał przesłany przez niego do serwisu. Żadne działanie lub wysłana wiadomość będące w związku z serwisem, nie mogą:

  • stanowić naruszenia praw własności intelektualnej jakiejkolwiek podmiotu,
  • stanowić naruszenia obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa karnego;
  • nosić znamiona działań obraźliwych, grożących, naruszających przyjęte normy obyczajowe,
    dopuszczania się obrazy uczuć religijnych, o charakterze pornograficznym, fałszywych, niewiarygodnych lub wprowadzających w błąd;

3. Przesłane materiały z chwilą wysłania stają się własnością serwisu GTA&M.

4. Publikowane komentarze na serwisie są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

5. Zabrania się publikowania treści: rasistowkich, obraźliwych, wulgarnych i niezgodnych z prawem. Niedostosowanie się do tego warunku będzie srogo karane!

6. Redakcja serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczanych informacji. Wszystkie oferty są niewiążące.

§3 - Ochrona prywatności.
Ochrona prywatności użytkowników serwisu ma dla nas duże znaczenie. Niniejsza Klauzula ochrony prywatności ma zastosowanie do danych gromadzonych przez GTA&M.

1. GTA&M nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

2. Serwis GTA&M gwarantuje iż nie będzie rozsyłał zbędnego spamu i reklam niedotyczących serii GTA, które mógłby nie zainteresować użytkownika. Użytkownik, może wyłączyć dostarczanie wiadomości w osobistym panelu użytkownika.


Ten Regulamin jest traktowany jako część serwisu. Wszelkie kwestie nie uregulowane regulaminem podlegają zapisom Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie sprawy sporne strony nierozwiązane polubownie, będzie rozstrzygać sąd właściwy z lokalizacją w Warszawie.