Skocz do zawartości


Potrzebuję pomocy w napisaniu komendy do spawnowania pojazdów.


10 odpowiedzi w tym temacie

#1 Grzenio

  Newbie

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 09 listopad 2014 - 09:24

Mógłby mi ktoś pomóc jak napisać komendę na spawnowanie pojazdów? Coś typu /cars nazwa pojazdu.
Czytałem poradnik ale nic z tego nie rozumiem :/

#2 Szybki

  Godfather

 • Zarząd
 • 1774 postów

Napisano 09 listopad 2014 - 13:19

Do jakiego multiplayera? Bo do IV powstawało parę i większości zostały porzucone.

#3 Grzenio

  Newbie

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 09 listopad 2014 - 13:40

Udało mi się ogarnąć auta /v id pojazdu. Teraz mam problem z bronią niby jest komenda /wep i /testweapon ale nic nie robią żadnej broni nie dostaje :(
MP4 0.1 Beta 1 R2-2

#4 Szybki

  Godfather

 • Zarząd
 • 1774 postów

Napisano 09 listopad 2014 - 19:12

To jest projekt co był pod adresem - http://iv-multiplayer.co.uk ?

#5 Grzenio

  Newbie

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 11 listopad 2014 - 10:29

Multi i serwer pobierałem stąd. http://www.gtavision...site=cat&id=321
Podam kod w pliku gdzie znalazłem komendę na pojazdy. Jest też tam na broń /wep i /testweapon. Ale nie działa :(
Health /h 100 i armor /a 100 Działa, nic się nie robi tylko po wpisaniu komendy na bronie :( A chcieliśmy się z kolegami postrzelać :D
const White = 0xFFFFFFFF;
// Function hooking example that adds all created vehicles to
// an array then deletes them when the script unloads
local vehicles = {};
local createVehicle_Original = createVehicle;
local blip1, blip2;
function createVehicle(model, x, y, z, r, c1, c2, c3, c4)
{
local vehicleId = createVehicle_Original(model, x, y, z, r, c1, c2, c3, c4);
if(vehicleId != INVALID_VEHICLE_ID)
{
 log("Created a vehicle with id " + vehicleId + " (Model " + model + " (" + getVehicleName(model) + "))");
 vehicles[vehicles.len()] <- vehicleId;
}

return vehicleId;
}
function onScriptInit()
{
createVehicle(65, -343.447662, 1176.119263, 14.146016, 268.219513, 0, 0, 0, 0); // Police Patriot
createVehicle(83, -343.527313, 1172.740479, 14.199832, 268.217010, 0, 0, 0, 0); // Buritto
createVehicle(56, -343.501099, 1168.932739, 14.199870, 269.241302, 0, 0, 0, 0); // Dukes
createVehicle(13, -343.609344, 1166.145630, 14.199894, 268.305298, 0, 0, 0, 0); // Sultan RS 4
createVehicle(1, -343.623444, 1162.919067, 14.199799, 269.975037, 0, 0, 0, 0); // Sultan RS 5
createVehicle(99, -343.633057, 1158.563843, 14.126013, 270.858826, 0, 0, 0, 0); // Sultan RS 6

sendConsoleInput("uptime");
log(format("Hello %s 0x%x %d", "World", 1337, 1337));
log(_version_);
local config = getConfig();
log("Port = " + config["port"]);
log("---------------------");
log(SCRIPT_NAME + " loaded");
log("---------------------");

return 1;
}
addEvent("scriptInit", onScriptInit);
function onScriptExit()
{
for(local i = 0; i < vehicles.len(); i++)
 deleteVehicle(vehicles[i]);
return 1;
}
addEvent("scriptExit", onScriptExit);
function onPlayerConnect(playerid)
{
sendMessageToAll(getPlayerName(playerid) + " (" + playerid + ") has joined the server.", White);
sendPlayerMessage(playerid, "Welcome to Central Park", White);
setPlayerSpawnLocation(playerid, -341.36, 1144.80, 14.79, 40.114815);
//displayPlayerText(playerid, 0.5, 0.5, "Central ~r~Park");
return 1;
}
addEvent("playerConnect", onPlayerConnect);
function onPlayerDisconnect(playerid, reason)
{
local strreason = "Quit";
if(reason == 1)
 strreason = "Timeout/Crash";
sendMessageToAll(getPlayerName(playerid) + " (" + playerid + ") has left the server (" + strreason + ").", White);
return 1;
}
addEvent("playerDisconnect", onPlayerDisconnect);
function onPlayerCommand(playerid, command)
{
local cmd = split(command, " ");

if(cmd[0] == "/grav")
{
 setPlayerGravity(playerid, 0);
 return 1;
}

if(cmd[0] == "/grav1")
{
 setPlayerGravity(playerid, 1);
 return 1;
}

if(cmd[0] == "/kill")
{
 setPlayerHealth(playerid, -1);
 return 1;
}

if(cmd[0] == "/model")
{
 if(cmd.len() == 2)
 {
  if(setPlayerModel(playerid, cmd[1].tointeger()))
	sendPlayerMessage(playerid, "Model set to " + cmd[1], White);
 }
 return 1;
}

if(cmd[0] == "/testtime")
{
 setPlayerTime(playerid, 23, 0);
 return 1;
}

if(cmd[0] == "/testweapon")
{
 givePlayerWeapon(playerid, 9, 20, 13);
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/time")
{
 if(cmd.len() == 3)
  setPlayerTime(playerid, cmd[1].tointeger(), cmd[2].tointeger());
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/wep")
{
 if(cmd.len() == 3)
  givePlayerWeapon(playerid, cmd[1].tointeger(), cmd[2].tointeger());
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/h" || cmd[0] == "/health")
{
 if(cmd.len() == 2)
 {
  if(cmd[1].tofloat() >= 0 && cmd[1].tofloat() <= 200)
	setPlayerHealth(playerid, cmd[1].tointeger());
 }
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/a" || cmd[0] == "/armour")
{
 if(cmd.len() == 2)
 {
  if(cmd[1].tofloat() > 0 && cmd[1].tofloat() <= 200)
  {
	sendPlayerMessage(playerid, "Armour change to " + cmd[1]);
	setPlayerArmour(playerid, cmd[1].tointeger());
  }
 }
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/autoaim")
{
 if(cmd.len() == 2)
 {
  if(cmd[1] == "true") togglePlayerAutoAim(playerid, true);
  else togglePlayerAutoAim(playerid, false);
 }
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/v")
{
 if(cmd.len() == 2)
 {
  local model = cmd[1].tointeger();
  local pos;
  if(isPlayerInAnyVehicle(playerid))
	pos = getVehicleCoordinates(getPlayerVehicleId(playerid));
  else
	pos = getPlayerCoordinates(playerid);
  local heading = getPlayerHeading(playerid);
  local veh = createVehicle(model, pos[0], pos[1], pos[2], heading, 1, 1, 1, 1);
  if(veh != INVALID_VEHICLE_ID)
  {
	warpPlayerIntoVehicle(playerid, veh);
	sendPlayerMessage(playerid, getVehicleName(model) + " spawned at your position (ID " + veh + ").");
  }
 }
 return 1;
}

if(cmd[0] == "/out")
{
 sendPlayerMessage(playerid, "You are being warped out of your vehicle.");
 removePlayerFromVehicle(playerid);
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/testmessage")
{
 sendPlayerMessage(playerid, "Hello [FF0000FF]World", White, true);
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/testobject")
{
 // http://www.gtamodding.com/index.php?title=Category:Static_Model_Hashes
 createObject(0xB4FC2C1B, -341.36, 1144.80, 14.79, 0, 0, 0);
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/money")
{
 if(cmd.len() == 2)
 {
  setPlayerMoney(playerid, cmd[1].tointeger());
  sendPlayerMessage(playerid, "Money set", White);
 }
 return 1;
}

if(cmd[0] == "/text")
{
 if(cmd.len() == 3)
  displayPlayerText(playerid, 0.1, 0.1, cmd[1].tostring(), cmd[2].tointeger());
 return 1;
}

 if(cmd[0] == "/infotext")
{
 if(cmd.len() == 3)
  displayPlayerInfoText(playerid, cmd[1].tostring(), cmd[2].tointeger());
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/texttoall")
{
 if(cmd.len() == 3)
  displayTextToAll(0.1, 0.1, cmd[1].tostring(), cmd[2].tointeger());
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/physics")
{
 if(cmd.len() == 2)
  togglePlayerPhysics(playerid, cmd[1].tointeger());
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/controls")
{
 if(cmd.len() == 2)
  togglePlayerControls(playerid, cmd[1].tointeger());
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/wanted")
{
 if(cmd.len() == 2)
  setPlayerWantedLevel(playerid, cmd[1].tointeger());

 return 1;
}
if(cmd[0] == "/goto")
{
 if(cmd.len() == 2)
 {
  local toPlayerId = cmd[1].tointeger();
  if(!isPlayerConnected(toPlayerId))
  {
	sendPlayerMessage(playerid, "That player is not connected.");
	return 1;
  }
  local pos;
  if(isPlayerInAnyVehicle(toPlayerId))
	pos = getVehicleCoordinates(getPlayerVehicleId(toPlayerId));
  else
	pos = getPlayerCoordinates(toPlayerId);
  if(isPlayerInAnyVehicle(playerid))
	setVehicleCoordinates(getPlayerVehicleId(playerid), pos[0], pos[1], pos[2]);
  else
	setPlayerCoordinates(playerid, pos[0], pos[1], pos[2]);
 
  sendPlayerMessage(playerid, "You have been teleported.");
 }
 return 1;
}
if(cmd[0] == "/testcheckpoint")
{
 if(cmd.len() == 2)
 {
  for(local i = 0; i < 32; i++)
  {
	hideCheckpointForAll(i);
	deleteCheckpoint(i);
  }
  local pos;
  if(isPlayerInAnyVehicle(playerid))
	pos = getVehicleCoordinates(getPlayerVehicleId(playerid));
  else
	pos = getPlayerCoordinates(playerid);
  local checkpointid = createCheckpoint(cmd[1].tointeger(), pos[0], pos[1], pos[2], pos[0], pos[1], (pos[2] + 10), 5);
  showCheckpointForAll(checkpointid);
  sendPlayerMessage(playerid, "Checkpoint created with id " + checkpointid);
 }
}
if(cmd[0] == "/vh")
{
 if(cmd.len() == 2)
 {
  if(isPlayerInAnyVehicle(playerid))
  {
	local vehicleid = getPlayerVehicleId(playerid);
	local oldhealth = getVehicleEngineHealth(vehicleid);
	local health = cmd[1].tointeger();
	setVehicleEngineHealth(vehicleid, health);
	sendPlayerMessage(playerid, "Vehicle health set from " + oldhealth + " to " + health);
  }
 }
}

return 0;
}
addEvent("playerCommand", onPlayerCommand);
function onPlayerDeath(playerid, killerid)
{
if(killerid != INVALID_PLAYER_ID)
 sendMessageToAll("[FF0000FF]" + getPlayerName(playerid) + " [FFFFFFFF](" + playerid + ") was killed by [FFFF0000]" + getPlayerName(killerid) + " [FFFFFFFF](" + killerid + ").", White, true);
else
 sendMessageToAll(getPlayerName(playerid) + " died");
return 1;
}
addEvent("playerDeath", onPlayerDeath);

Użytkownik Grzenio edytował ten post 11 listopad 2014 - 10:29


#6 Szybki

  Godfather

 • Zarząd
 • 1774 postów

Napisano 11 listopad 2014 - 13:30

Komenda testweapon wygląda jak najbardziej w porządku. Wygląda na to że po prostu sama funkcja wykonująca nie działa.

#7 Grzenio

  Newbie

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 11 listopad 2014 - 13:52

Czyli gdzie mam coś zmienić, aby komenda działała? No właśnie dziwne, żadne błędy nie wyskakują reszta komend jak najbardziej działa tylko te bronie. Jaki plik muszę edytować żeby to naprawić?

#8 Szybki

  Godfather

 • Zarząd
 • 1774 postów

Napisano 11 listopad 2014 - 16:43

Wyświetl postUżytkownik Grzenio dnia 11 listopad 2014 - 13:52 napisał

Czyli gdzie mam coś zmienić, aby komenda działała? No właśnie dziwne, żadne błędy nie wyskakują reszta komend jak najbardziej działa tylko te bronie. Jaki plik muszę edytować żeby to naprawić?
Tego nie naprawisz, musiałby się zająć tym autor multiplayera - który już owy projekt porzucił. Lepiej to porzuć i pobaw się w SA-MP czy MTA, bo na tą chwilę brak jakiegoś dobrego i stabilnego multiplayera do IV.

#9 Grzenio

  Newbie

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 11 listopad 2014 - 17:26

Mta i Sa-Mp znamy :D Chcieliśmy pośmigać w IV i jakoś to działa, tylko te nieszczęsne bronie. Czasami ale rzadko zdarzy się że mamy kij bejsbolowy i 5 naboi w shotgunie. Ale to pewnie jakieś bugi :D

#10 Szybki

  Godfather

 • Zarząd
 • 1774 postów

Napisano 11 listopad 2014 - 19:08

Wyświetl postUżytkownik Grzenio dnia 11 listopad 2014 - 17:26 napisał

Mta i Sa-Mp znamy :D Chcieliśmy pośmigać w IV i jakoś to działa, tylko te nieszczęsne bronie. Czasami ale rzadko zdarzy się że mamy kij bejsbolowy i 5 naboi w shotgunie. Ale to pewnie jakieś bugi :D
Shotgun to pewnie z radiowozu, a kij to nie wiem :D Tak czy siak owy multiplayer z którego korzystasz ma trochę błędów, swojego czasu go śledziłem, aż do czasu gdy autor go porzucił.

#11 Grzenio

  Newbie

 • Użytkownicy
 • 6 postów

Napisano 11 listopad 2014 - 19:12

Dobre i tyle, że działają komendy na auta i można pośmigać po pustym mieście :D

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych